Zvišane maščobe v krvi

Pridobili boste ključne strokovne informacije o zvišanih vrednostih maščob v krvi. S strokovno pomočjo boste oblikovali uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogel k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnih maščob in izboljšanju vašega počutja.

Vsebina delavnice:

  • Nastanek holesterola in ciljne vrednosti krvnih maščob ter njihov pomen za zdravje
  • Povezanost življenjskega sloga in maščob v krvi
  • Dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v krvi
  • Pridobitev znanj, veščin in podpore za spreminjanje z zdravjem povezanih življenjskih navad.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 10
Izvajalec: dipl. medicinska sestra

Sledite nam na Facebooku