Program za srednješolce

Zdravi zobje ogledalo našega zdravja.
Zdrav nasmeh ogledalo naše duše.

Vsebine:

 • Zdravi zobje – ogledalo našega zdravja
 • Bolezni obzobnih tkiv
 • Projekti v okviru predmeta naravoslovje za otroke
 • Vzgoja za zdrave zobe

PRVI LETNIK (Smer Gimnazija in Predšolska vzgoja)

PROGRAM PO PREDLOGU SLUŽBE ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE IN PREVENTIVE
ZD AJDOVŠČINA

VSEBINA

DEJAVNOST

CILJI

ZDRAVI ZOBJE – OGLEDALO NAŠEGA ZDRAVJA
1 šolska ura

 • predavanje ob projekciji
 • delo s tekstom
 • kontrola čistoče zob s testnimi tabletami za obarvanje zobnega plaka

Dijak spozna naloge zob, vrste in imena zob, bolezni zob in obzobnih tkiv (s poudarkom na bolezni obzobnih tkiv), vpliv bolezni zob na zdravje celotnega organizma, škodljivi vplivi na zdravje zob (nepravilno in neprimerno čiščenje zob, nezdrava kariogena prehrana, kajenje,…).

Dijak spozna primerne pripomočke za ustno higieno, pravilno tehniko čiščenja zob, prehrano za zdravje zob, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta.

Dijak preveri znanje s reševanjem testa ter čistost svojih zob s testno tableto.

TRETJI LETNIK (Smer Gimnazija in Predšolska vzgoja)

PROGRAM PO PREDLOGU SLUŽBE ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE IN PREVENTIVE
ZD AJDOVŠČINA

VSEBINA

DEJAVNOST

CILJI

BOLEZNI OBZOBNIH TKIV
1 šolska ura

 • predavanje ob projekciji
 • individualni razgovor

Dijak je seznanjen z rezultati sistematskega zobozdravniškega pregleda.

 

Dijak spozna termin zobni plak, zobni kamen, gingvigitis in paradontalno bolezen,vpliv bolezni obzobnih tkiv na celotni organizem, pravilne pripomočke za nego zob in dlesni, ter pravilno tehniko umivanja zob in dlesni.

Dijak spozna pomen zdrave prehrane, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta.

Dijak je seznanjen z vplivom tveganega načina  življenja na  ustno zdravje.

Dijak so seznani s prvo pomočjo ob poškodbi zob, z beljenjem zob, protetiko in plombami.

Seznani se tudi s poklici v zobozdravstvu.

TRETJI LETNIK - Predšolska vzgoja

PROJEKTI V OKVIRU PREDMETA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE
V SODELOVANJU Z ZD AJDOVŠČINA

VSEBINA

DEJAVNOST

CILJI

Aktualne teme s področja krepitve zdravja.

Vsebine se spreminjajo glede na izobraževalni program, potrebe vrtcev in pobud sodelujočih.

 • projektni način dela
 • predstavitev v vrtcu po dogovoru
 • praktični izdelek( plakat, zloženka, film, .. )

Kot bodoči vzgojitelj dijak spozna:

 • da je pomembno, da je krepitev zdravja vključena v vsakdanje delo vzgojiteljev v vrtcih,
 • da mora vrtec zagotavljati ustrezno okolje za zdravo in varno otroštvo,
 • da v predšolskem obdobju otroci pridobivajo vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo za vse življenje.

ČETRTI LETNIK (Smer Predšolska vzgoja)

PROGRAM PO PREDLOGU SLUŽBE ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE IN PREVENTIVE
ZD AJDOVŠČINA

VSEBINA

DEJAVNOST

CILJI

VZGOJA ZA ZDRAVE ZOBE (v  vrtcih)
2. šolski uri

 • predavanje ob diaprojekciji
 • delo s tekstom
 • igra vlog

Dijak spozna vlogo staršev in vlogo vzgojiteljev pri vzgoji otroka za zdrave zobe.

Dijak spozna težave pri izraščanju zob, pomoč pri težavah pri izraščanju zob, težave pri menjavi zob, bolezni zob, razvade in ortodontske anomalije.

Dijak spozna pomen redne ustne higiene, primerne pripomočke za ustno higieno otrok, pomen zdrave prehrane za zdravje zob, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta.

Dijak pozna tudi pravilne postopke in pripomočke za izvajanje ustne higiene v vrtcu ter pravilno tehniko umivanja zob.

Dijak spozna Zobomiško  in druge didaktične pripomočke(zgodbice, pesmice, didaktične igre, ideje za prakso,..).

 

Sledite nam na Facebooku