Zobozdravstvena vzgoja in preventiva

Za zdravje našega telesa je potrebno zdravo zobovje, ki daje obrazu lepoto in nas navdaja s samozavestjo. Bolezni zob, zobna gniloba in bolezni obzobnih tkiv ter nepravilnosti v razvoju čeljusti negativno vplivajo na naše zdravje. Zato želimo z zobozdravstveno vzgojo in preventivo zajeti čim večji del populacije. Cilji zobozdravstvene vzgoje so pravočasno in pravilno seznanjanje populacije o škodljivostih, ki ogrožajo njihovo ustno zdravje, motivirati posameznika, da bo aktivno sledil sodobni preventivi, ter da bo izboljšal lastno ustno zdravje in prenašal znanje na svoje bližnje.

Dejavnosti:

Zobozdravstvena vzgoja otrok in mladine

  • Program za predšolske otroke

  • Program za osnovnošolce

  • Program za srednješolce

Zobozdravstvena preventiva

  • TEKMOVANJE ZA  ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI

  • ZAŠČITA ZOB Z POVRŠINSKIMI PREMAZI

Programi za starše

  • Predavanje v šoli za bodoče starše

  • Predavanje za starše  predšolskih otrok

  • Predavanje za starše šolskih otrok

Programi za vzgojitelje, pedagoške delavce in strokovne sodelavce

  • Predavanje za vzgojitelje, pedagoške delavce in strokovne sodelavce

Individualno svetovanje

  • Individualno svetovanje za predšolske otroke in njihove starše, šolarje, mladino in odrasle  ter  za otroke in odrasle  s posebnimi  potrebami

Zobozdravstvena vzgoja v lokalni  skupnosti

Sledite nam na Facebooku