Presejanje za funkcijsko manjzmožnost

Za naše dobro vsakodnevno delovanje je pomembno, da so vse ravni našega zdravja in počutja v ravnovesju (telesno, čustveno, duševno, socialno). Pri osebah s funkcijsko manjzmožnostjo pa so lahko prisotne večje ali manjše težave pri vsakodnevnem delovanju na eni ali več ravneh.

Po presejanju za funkcijsko manjzmožnost boste izvedeli, kakšno je vaše celovito stanje za vsakodnevno delovanje.

Skupaj s fizioterapevtom ali kineziologom boste izpolnili kratek vprašalnik in opravili enostaven funkcijski test. Glede na rezultate vam bomo svetovali, kako lahko izboljšate svojo zmogljivost in delovanje, tako da boste ostali čim dlje zdravi in neodvisni v zgodnji in pozni starosti ter s tem prispevali h kakovosti svojega življenja.

Kdo se lahko udeleži delavnice: starejši od 65 let (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (30 minut)
Število udeležencev: individualno
Izvajalec: dipl. fizioterapevt / mag. kineziologije

Sledite nam na Facebooku