Zobozdravstvena preventiva

Vsebine:

  • tekmovanje Čisti zobje ob zdravi prehrani

  • zaščita zob s površinskimi premazi

Tekmovanje Čisti zobje ob zdravi prehrani

To je ena izmed preventivnih aktivnosti, ki je enkratna in je v taki obliki ne poznajo nikjer po svetu. Vodenje in vse aktivnosti  so v rokah Stomatološke sekcije. Leta 1997 je slovensko mladinsko zobozdravstvo od mednarodnega združenja za otroško zobozdravstvo prejelo prvo nagrado med 36. tekmujočimi državami za najboljši vzgojno prosvetni program proti zobni gnilobi.

Uspehi zobozdravstva na Goriškem in Vipavskem

Zobna gniloba (karies), je ena najbolj razširjenih bolezni sodobnega časa. Prav pri znižanju obolevnosti za zobno gnilobo se je pokazalo, kako učinkovita je preventiva.

Prve preventivne ukrepe smo začeli izvajati leta 1982. V šolskem letu 1984/85 se je začelo TEKMOVANJE ČISTI ZOBJE OB ZDRAVI PREHRANI. Danes se lahko pohvalimo s 84% padcem obolevnosti na sekalcih in 41% padcem na stalnih kočnikih.

K občutnem padcu zobne gnilobe je pripomoglo predvsem vzgajanje o pravilnem čiščenju zob. Zelo pomembna je tudi zaščita zob s fluoridi (premazi, zobne paste).

Tekmovanje Čisti zobje ob zdravi prehrani v občinah Ajdovščina in Vipava

V občini Ajdovščina je s Tekmovanjem za čiste  zobe ob zdravi prehrani višji začel višji  dentist  Dušan Marc. Nato je njegovo delo od 1991 do septembra 2007 nadaljevala  višja medicinska sestra Silva Vidmar. Septembra 2007 je njeno dobro utečeno in priznano  delo prevzela diplomirana medicinska sestra Damjana Marc.

V občinah Ajdovščina in Vipava se je pričelo tekmovanje za čiste zobe v šolskem letu 1986/87. Danes tekmuje vseh šest osnovnih šol:

  • OŠ Danila Lokarja Ajdovščina s podružnico Lokavec in oddelek z nižjim izobrazbenim standardom,
  • OŠ  Šturje s podružnico Budanje,
  • OŠ Vipava s podružnicami  Vrhpolje, Podnanos in Goče,
  • OŠ Col s podružnico Podkraj,
  • OŠ Otlica,
  • OŠ  Dobravlje s podružnicami Vrtovin, Skrilje, Črniče in Vipavski križ,

V tekmovanje so vključeni tudi varovanci CIRIUS -a Vipava.

V okviru tekmovanja Čisti zobje ob zdravi prehrani, po predhodni privolitvi staršev, otrokom razdelimo testne tablete za obarvanje zobnih oblog. Nato ocenimo čistost zob. Po oceni si otrok premaže zobe dentalnim gelom. Ta zaščiti njegove zobe, tako, da so bolj odporni proti zobni gnilobi. Za premaz potrebuje otrok v šoli primerno zobno ščetko. Tekmovanje Čisti zobje ob zdravi prehrani predstavlja motivacijo za izboljšanje ustne higiene pri šolarjih.

Tekmuje približno 1500 učencev. Pohvaliti moramo vse učitelje in  vodstva šol, ki nam zelo veliko pomagajo pri izvajanju tega tekmovanja. Veliko podporo imamo tudi pri vseh otroških in šolskih zobozdravnikih na našem področju. Želimo si samo še boljšega sodelovanja s starši otrok v smislu pomoči in učenja otroka o pravilni ustni higieni in zdravi prehrani.

Ob zaključku tekmovanja s organiziramo prireditev na različnih lokacijah v občini Ajdovščina in Vipava ali nagradni izlet. Na prireditev povabimo najboljše razrede, ki dobijo tudi nagrade generalnega sponzorja in posebna priznanja. Učenci, ki imajo ob vsaki nenapovedani kontroli čiste zobe so nagrajeni. 

Sledite nam na Facebooku