Program za osnovnošolce

1. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • ZDRAVE NAVADE

Metode dela: pogovor ob didaktičnih sličicah in predmetih, izdelava plakata, izvajanje telesnih vaj.

Namen in cilji: učenci razmišljajo o zdravih navadah, povečajo skrb za lastno osebno higieno, poznajo zdrave prehranske navade, pomen zdrave telesne dejavnosti in ustreznega počitka.

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • NOŠENJE ŠOLSKE TORBE IN ZDRAVA DRŽA

Metode dela: razlaga, demonstracija (prikaz, predstavitev) in pogovor.

Namen in cilji: zmanjšati težo šolske torbe do te mere, da bo ustrezala strokovnim priporočilom, učence naučiti pravilnega dvigovanja, nošenja in pripravljanja šolske torbe. Učence naučiti pravilne telesne drže med sedenjem in stanjem in seznaniti starše s priporočili glede teže in nošenja šolskih torb.

2. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • OSEBNA HIGIENA

Metode dela: predvajanje pravljice Ficko in Facko - po delih. Ob premorih med pravljico podrobnejša razlaga posameznih vsebin (umivanje rok, kihanje, uši, kopanje …), pri umivanju rok pa tudi demonstracija in samostojno umivanje rok udeležencev.

Namen in cilji: učenci utrdijo in dopolnijo svoje znanje o osebni higieni, spoznajo pomen osebne higiene in dobrih higienskih navad pri preprečevanju bolezni, spoznajo pomen osebne higiene v skrbi za zdravje, osvojijo tehniko umivanja rok in pravilne drže in sedenja

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • VARNO NA SONCU, ZAŠČITA PRED KLOPI

Metode dela: ogled učnih posnetkov, reševanje delovnih listov, pogovor s pomočjo didaktičnih pripomočkov o odstranjevanju klopov, pogovor o varnosti na soncu.

Namen in cilji: otroci se zavedajo pomena skrbi za zdravje tudi med počitnicami, se naučijo, kako se zaščititi pred sončnimi žarki, naučijo se ustrezne zaščite pred klopi oziroma pravilno odstranjevanje.

3. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

Metode dela: prikaz in razlaga kroga zdrave prehrane in gibanja, pogovor s pomočjo učnih pripomočkov o zdravih živilih, reševanje delovnih listov.

Namen in cilji: prikaz in razlaga kroga zdrave prehrane in gibanja, pogovor s pomočjo učnih pripomočkov o zdravih živilih, dramatizacija stripa »Miha živi zdravo«, reševanje delovnih listov.

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • KAKO SEM PRIŠEL NA SVET

Metode dela: razlaga in pogovor o spočetju, nosečnosti, rojstvu in razvoju otroka, reševanje delovnih listov in ogled učnih posnetkov.

Namen in cilji: učenci spoznajo proces oploditve, potek nosečnosti  in rojstva.

 • PREPREČEVANJE BOLEZNI

Metode dela: razlaga in pogovor o preprečevanju bolezni, pojasni da lahko nekatere bolezni in poškodbe ami preprečijo z odgovornim ravnanjem.

Namen in cilji: učenci spoznajo pomen preprečevanja nastanka bolezni in pomen cepljenja.

PREDAVANJE ZA STARŠE:

 • POMEN SPANJA

Redno in dovolj dolgo spanje izboljša psihofizično zdravje otroka.

4. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • PREPREČEVANJE NEZGOD

Metode dela: razlaga, pogovor in opredelitev najpogostejših nepredvidenih dogodkov, posledično poškodb, demonstracija, praktično delo.

Namen in cilji: učenci osvojijo pomen samozaščitnega delovanja v skrbi za lastno zdravje in zdravje svojih najbližjih, osvojijo osnovno znanje iz nudenja prve pomoči v primerih poškodb in zastrupitev.

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • ČUTILA

Metode dela: razgovor o anatomiji in fiziologiji čutil, izkustveno učenje, izmenjava mnenj, izkušenj, reševanje delovnih listov, praktično delo.

Namen in cilji: učenci znajo opisati osnovno anatomijo in fiziologijo čutil, ter poglobijo zavedanje o pomenu čutil v vsakdanjem življenju in komuniciranju.

5. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • ZASVOJENOST

Metode dela: predavanje in razgovor o vrstah zasvojenosti, reševanje delovnih listov, ogled učnih posnetkov, voden pogovor.

Namen in cilji: učenci spoznajo razliko med odvisnostjo in zasvojenostjo, poznajo vrste odvisnosti, kako in zakaj nastane zasvojenost ter kako se kaže.

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • VARNO NA SONCE IN V VODO

Metode dela: reševanje delovnih listov, pogovor s pomočjo didaktičnih pripomočkov o odstranjevanju klopov, pogovor o varnosti na soncu in varnih skokih v vodo.

Namen in cilji: otroci se zavedajo pomena skrbi za zdravje tudi med počitnicami, se naučijo, kako se zaščititi pred sončnimi žarki, naučijo se ustrezne zaščite pred klopi oziroma pravilno odstranjevanje, in varnosti pri skokih v vodo.

 • PUBERTETA - KORAK V ODRAŠČANJE

Metode dela: predavanje o telesnih spremembah, o razlikah med spoloma, razgovor o puberteti in adolescenci, reševanje delovnih listov, ogled učnega posnetka, igra vlog.

Namen in cilji: otroci se seznanijo z obdobjem pubertete, poznajo faze odraščanja, osvestijo telesne spremembe, spoznajo tudi duševne spremembe v obdobju odraščanja.

 • JEM ZDRAVO, ŽIVIM ZDRAVO

Metode dela: pogovor in predavanje o boleznih, povezanih z neustrezno prehrano, pogovor o hranilnih snoveh, reševanje delovnih listov, ogled učnih posnetkov.

Namen in cilji: učenci poznajo posledice neustreznega načina prehranjevanja, utrdijo že osvojeno znanje, poznajo pravilno izbiro živil, zdrave načine priprave hrane in pravilen režim prehranjevanja.

PREDAVANJE ZA STARŠE:

 • PREHRANA OTROKA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

Poudarek na pomenu ustreznega prehranjevanja šolarjev.

6. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • ODRAŠČANJE

Metode dela: predstavitev sprememb v adolescenci, voden pogovor o dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih med odraščanjem, izdelava plakata.

Namen in cilji: učenci poznajo duševne in telesne spremembe v obdobju mladostništva, prepoznajo dejavniki tveganja, ki negativno vplivajo na odraščanje in se osredotočajo na dejavniki, ki pozitivno vplivajo na odraščanje.

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • KAJENJE

Metode dela: razlaga, zakaj je zasvojenost z nikotinom bolezen, ki ima hude posledice, ter da jo je lažje preprečevati kot zdraviti.

Namen in cilji: učenci spoznajo, da je nekajenje edina preventiva pred zasvojenostjo.

PREDAVANJE ZA STARŠE:

 • UPORABA ELEKTRONSKIH NAPRAV

Škodljivosti in smernice za uporabo zaslonov.

7. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES

Metode dela: razlaga, razgovor o pozitivni samopodobi, uporaba metode dela s tekstom za utrjevanje samospoštovanja.

Namen in cilji: učenci utrjujejo pozitivna prepričanja o sebi, razumejo, kaj se dogaja v telesu med stresom in med sproščanjem, se naučijo različnih postopkov in tehnik za umirjanje in sproščanje.

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • TEHNIKE SPROŠČANJA

Metode dela: psihoedukacija o pomenu tehnik sproščanja in praktičen prikaz različnih tehnik sproščanja.

Namen in cilji: učenci spoznajo, kako se lahko z uporabo tehnik sproščanja bolj učinkovito spoprijemajo s stresnimi situacijami.

8. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • MEDOSEBNI ODNOSI

Metode dela: razlaga in razgovor o pomenu dobrih medsebojnih odnosov, pogovor o asertivni komunikaciji, praktično delo, delo s tekstom.

Namen in cilji: učenci osvojijo in okrepijo komunikacijske veščine, razvijejo pomen zaupanja pri doseganju dobrih medsebojnih odnosov, spoznajo pomen spretnosti poslušanja.

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • MISLI Z GLAVO

Metode dela: predavanje o prepovedanih drogah, pogovor o zdravih oblikah zabave, ogled videoposnetkov, reševanje delovnih listov, voden razgovor.

Namen in cilji: učenci poznajo vrste zasvojenosti, poznajo škodljive učinke uporabe prepovedanih drog in osvestijo razliko med odvisnostjo in zasvojenostjo.

9. RAZRED

OBVEZNE VSEBINE NIJZ:

 • VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

Metode dela: ponovitev glavnih značilnosti odraščanja, razlaga in razgovor o pomenu spolnosti, pogovor o posledicah, praktično delo s tekstom, reševanje delovnih listov.

Namen in cilji: učenci so seznanjeni z različnimi vidiki spolnosti, oblikujejo si stališča in prepričanja, ki jim bodo v pomoč pri odgovornejših odločitvah na področju spolnosti.

DODATNE ZDRAVSTVENOVZGOJE VSEBINE:

 • TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANA Z UPORABO AED

Metode dela: predavanje o anatomiji srca, ogled videoposnetkov in praktični prikaz oživljanja na lutki ter uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja.

Namen in cilji: učenci ponovijo zgradbo in delovanje srca, spoznajo temeljne postopke oživljanja, izvedejo praktični prikaz oživljanja na lutki in znajo uporabljati defibrilator.

 • ZA BOLJŠE MEDOSEBNE ODNOSE

Metode dela: razlaga in razgovor o pomenu dobrih medsebojnih odnosov, praktično delo, delo s tekstom.

Namen in cilji: učenci osvojijo in okrepijo komunikacijske veščine, razvijejo pomen doseganja dobrih medsebojnih odnosov.

DODATNEN NAČIN DELA

DAN ZDRAVJA (po dogovoru):

 • Dejavnosti po šolskih učilnicah in/ali v telovadnici (vsebina delavnic po dogovoru in po programu).
 • Več različnih izvajalcev (kineziolog, fizioterapevt, dietetik, psiholog, diplomirana medicinska sestra).
 • Poteka v dopoldanskem času, za več razredov hkrati.

 

Sledite nam na Facebooku