Program za srednješolce

... zdravi zobje, ogledalo našega zdravja,
zdrav nasmeh ogledalo naše duše ...

Vsebine:

 • Zdravi zobje – ogledalo našega zdravja

 • Bolezni obzobnih tkiv

 • Projekti v okviru predmeta naravoslovje za otroke

 • Vzgoja ustno zdravje v vrtcu

1. LETNIK
(smer gimnazija in predšolska vzgoja)

VSEBINA

METODE DELA

NAMEN IN CILJI

ZDRAVI ZOBJE – OGLEDALO NAŠEGA ZDRAVJA

1 šolska ura

 • Predavanje ob projekciji

 • Delo s tekstom

 • Kontrola čistoče zob s testnimi tabletami za obarvanje zobnih oblog

Dijak spozna naloge zob, vrste in imena zob, bolezni zob in obzobnih tkiv (s poudarkom na bolezni obzobnih tkiv), vpliv bolezni zob na zdravje celotnega organizma, škodljivi vplivi na zdravje zob (nepravilno in neprimerno čiščenje zob, nezdrava kariogena prehrana, kajenje,…).

Dijak spozna primerne pripomočke za ustno higieno, pravilno tehniko čiščenja zob, prehrano za zdravje zob, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta.

Dijak preveri znanje z reševanjem testa ter čistost svojih zob s testno tableto.

3. LETNIK
(smer gimnazija in predšolska vzgoja)

VSEBINA

METODE DELA

NAMEN IN CILJI

BOLEZNI OBZOBNIH TKIV

1 šolska ura

 • Predavanje ob projekciji

 • Individualni razgovor

Dijak je seznanjen z rezultati sistematskega zobozdravniškega pregleda.

Dijak spozna termine zobni plak, zobni kamen, gingvigitis in paradontalna bolezen. Vpliv bolezni obzobnih tkiv na celotni organizem, pravilne pripomočke za nego zob in dlesni ter pravilno tehniko čiščenja zob in dlesni.

Dijak spozna pomen zdrave prehrane, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta.

Dijak je seznanjen z vplivom tveganega načina  življenja na  ustno zdravje.

Dijak so seznani s prvo pomočjo ob poškodbi zob, z beljenjem zob, protetiko in zalivkami.

Seznani se tudi s poklici v zobozdravstvu.

3.LETNIK
(predšolska vzgoja

VSEBINA

METODE DELA

NAMEN IN CILJI

Aktualne vsebine s področja krepitve ustnega zdravja.

Vsebine se spreminjajo glede na izobraževalni program, potrebe vrtcev in pobud sodelujočih.

 • Projektni način dela

 • Predstavitev v vrtcu po dogovoru

 • Praktični izdelek
  (plakat, zloženka, film, ...)

Kot bodoči vzgojitelj dijak spozna:

 • da je pomembno, da je krepitev zdravja vključena v vsakdanje delo vzgojiteljev v vrtcih,

 • da mora vrtec zagotavljati ustrezno okolje za zdravo in varno otroštvo,

 • da v predšolskem obdobju otroci pridobivajo vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo za vse življenje.

4. LETNIK
(predšolska vzgoja)

VSEBINA

METODE DELA

NAMEN IN CILJI

VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE V VRTCU

2. šolski uri

 • Predavanje ob diaprojekciji

 • Delo s tekstom

 • Igra vlog

Dijak spozna vlogo staršev in vzgojiteljev pri vzgoji za ustno zdravje.

Dijak spozna težave otrok pri izraščanju zob, pomoč pri težavah ob izraščanju mlečnih zob, težave ob izraščanju stalnih zob, bolezni zob, razvade in ortodontske anomalije.

Dijak spozna pomen redne ustne higiene, primerne pripomočke za ustno higieno otrok, pomen zdrave prehrane za zdravje zob, pomen fluoridov in rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta.

Dijak pozna pravilne postopke in pripomočke za izvajanje ustne higiene v vrtcu ter pravilno tehniko čiščenja zob.

Dijak spozna Zobomiško  in druge didaktične pripomočke (zgodbice, pesmice, didaktične igre, ideje za prakso,...).

 

Sledite nam na Facebooku