Dejavnosti centra za krepitev zdravja

Program za krepitev zdravja
Ali si želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem?
Vzgoja in zdravje otrok
Zdravje je za človeka, tako za odraslega kot za otroka, posebna vrednota, zato se ga mora že kmalu začeti zavedati, ga ljubiti, spoštovati in čuvati.
Priprava na porod in starševstvo
Najprej vama iskreno čestitam in izrekam dobrodošlico malemu bitju, ki prihaja v vajino življenje.
Zobozdravstvena vzgoja
Za zdravje našega telesa je potrebno zdravo zobovje, ki daje obrazu lepoto in nas navdaja s samozavestjo.
Promocija zdravja na delovnem mestu
Preventivno izobraževanje na delovnem mestu zmanjšuje bolniško odsotnost.
Program svit
Svitov kotiček za preventivo preprečevanja raka na debelem črevesju.

Center za krepitev zdravja

Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina  

Zdravstveni dom Ajdovščina je uspešno pridobil projekt "Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti". Slogan projekta je Krepitev zdravja – za vse.

Namen projekta je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

V okviru projekta bo izvedeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc. S tem bodo izvajalci preventivnih obravnav dodatno usposobljeno tudi za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu ter vzpostavitvi skupin znotraj ZD, da bo zagotovljeno celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si                                                       

Izvajalci programa za krepitev zdravja odraslih:

ALENKA ČERNE, dipl. medicinska sestra, vodja Centra za krepitev zdravja, ckz-vodja@zd-ajdovscina.si
ANA HANČIČ, dipl. fizioterapevtka, ckz-fizioterapevt@zd-ajdovscina.si
MAJA PAVLETIČ, dipl. dietetičarka, ckz-dietetik@zd-ajdovscina.si
LUCIJA PAVŠE, univ. dipl. psihologinja, psiholog@zd-ajdovscina.si
ANŽEJ PRAČEK, dipl. kineziolog, ckz-kineziolog@zd-ajdovscina.si
ŠPELA RASPOR, dipl. medicinska sestra, ckz-dms@zd-ajdovscina.si

Telefon: 059343171
Mobitel: 051 415 731
E-pošta: ckz-vodja@zd-ajdovscina.si
Uradne ure: /

Izvajalka programa vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov:

ŠPELA KORON, dipl. medicinska sestra

Telefon: 059343174
Mobitel: 051 415 731
E-pošta: zdravstvena.vzgoja@zd-ajdovscina.si

Izvajalka programa zobozdravstvena vzgoja:

DAMJANA MARC, dipl. medicinska sestra

Telefon: 05 36-93-120
E-pošta: zobozdravstvena.vzgoja@zd-ajdovscina.si

Izvajalka programa priprava na porod in starševstvo:

BARBARA UŠAJ SULJKIĆ, dipl. medicinska sestra

Telefon: 05 36 93 125
E-pošta: zenski.dispanzer@zd-ajdovscina.si