Individualni posveti za otroke in mladostnike

Individualni posveti za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v Centru za krepitev zdravja (CKZ), so del Programa ZDAJ in so namenjeni otrokom, mladostnikom in njihovim staršem. Izvajajo jih kineziolog, dietetik in psiholog. 

Program ZDAJ je program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter študentov, ki nosi osrednje sporočilo, da je delovanje za zdravje otrok in mladostnikov ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva.

Na individualni posvet so otroci in mladostniki, skupaj s starši, lahko usmerjeni skozi naslednje vstopne poti:

  • s strani izbranega osebnega zdravnika,
  • s strani psihologa/kliničnega psihologa v zdravstveni dejavnosti,
  • s strani zdravnika specialista s sekundarne ali terciarne ravni zdravstvenega varstva (kardiolog, diabetolog, psihiater, …),
  • s strani strokovnjakov iz centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) ali
  • za individualni posvet za otroka in mladostnika zaprosi starš.

Praviloma se otroci in mladostniki s starši ob vstopu v CKZ udeležijo vstopnega individualnega posveta. V primeru, da strokovnjaki iz CKZ otroka in mladostnika nadalje ne morejo obravnavati, le te usmerijo k dodatnim oblikam pomoči.

Kliknite za ogled kontaktov izvajalcev in delovnega časa.

Kliknite za več podrobnosti o programu Zdaj.

 

Sledite nam na Facebooku