Program za predšolske otroke

VSEBINA

METODE DELA

NAMEN IN CILJI

 

Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

 

 • Razlaga

 • Demonstracija

 • Pogovor

 • Praktično delo

Otroci spoznajo pomen gibanja in se naučijo zakaj je redno gibanje pomembno za doseganje dobrega zdravja.

 

GREM NA PREGLED

V ZDRAVSTVENI DOM

 

 

 

 • Razgovor

 • Demonstracija

 • Igra vlog

 • Praktično delo

 

Otroci spoznajo potek obravnave in pregleda v zdravstvenem domu in se seznanijo s številnimi pripomočki v ambulanti.

 

Otroci dobijo uvid v delo medicinskih sester, spoznajo pripomočke, ki jih pri delu uporabljajo, seznanijo se s postopki, ki se izvajajo ob sistematskih pregledih in posledično se zmanjša občutek strahu ob obisku zdravstvene ustanove.

 

 

ZDRAVE NAVADE

 

 

 

 • Razgovor

 • Praktično delo

 • Demonstracija z didaktičnimi pripomočki

Otroci spoznajo pomen osebne higiene in čistoče ter se zavedajo zakaj je pomembno pravilno umivanje rok.

 

SPANJE IN POČITEK

 

 

 • Razgovor

 • Praktično delo

 • Tehnike sproščanja – vizualizacija

 

 

Vse o zdravju (zdrava prehrana, varnost, osebna higiena, gibanje, spanje in počitek). Poudarek na spanju in počitku, pomen le tega, dogajanje v spanju.

 

Otroci spoznajo zakaj je spanje pomembno, poudarek na pomenu počitka v vrtcu, kaj se v spanju dogaja, seznanijo se s pripravo na spanje.

Sledite nam na Facebooku