Zdravi odnosi

V skupini z drugimi udeleženci se boste naučili nameniti pozornost opazovanju svojih medosebnih odnosov in kako delujete v njih. Spoznali in usvojili boste izbrane osnovne veščine, ki vam bodo pomagale, da bodo vaši odnosi z drugimi še kvalitetnejši in v obojestransko večje zadovoljstvo.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

  • kakšna je moja socialna mreža,
  • o veščinah za krepitev blagostanja – dobrega počutja,
  • o asertivni komunikaciji in
  • o spretnostih reševanja problemov.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini (120 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: mag. psihologije / univ. dipl. psihologinja

Sledite nam na Facebooku