Zdravo živim

Spoznali boste pomen zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni. S strokovno pomočjo se boste naučili oblikovati uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogla k izboljšanju vašega počutja in zdravja.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

  • Kaj je zdrava prehrana?
  • Kakšna je varna in za zdravje koristna telesna dejavnost?
  • Doživljanje stresa v vsakdanjem življenju.
  • Prepoznavanje znakov depresije in anksioznosti.
  • Dejavniki tveganja, ki vplivajo na nastanek kroničnih bolezni.
  • Nekajenje ter opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola.
  • Kako in zakaj se udeležiti preventivnega pregleda v ambulanti družinske medicine?
  • Predstavitev državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka.
  • Kakšen je proces spreminjanja nezdravih življenjskih navad?

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (120 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra

Sledite nam na Facebooku