Zvišan krvni tlak

Pridobili boste ključne strokovne informacije o zvišanem krvnem tlaku. S strokovno pomočjo se boste naučili oblikovati uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogla k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju vašega počutja.

V delavnici boste pridobili znanja:

  • o ciljnih vrednostih krvnega tlaka ter njihovem pomenu za zdravje,
  • o povezanosti življenjskega sloga in krvnega tlaka,
  • o dejavnikih tveganja za nastanek zvišanega krvnega tlaka,
  • in veščine za pravilno izvajanje samomeritev krvnega tlaka,
  • veščine in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanih življenjskih navad.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra

Sledite nam na Facebooku