Program za srednješolce

VSEBINA

METODE DELA

NAMEN IN CILJI

 

KO TE STRESE STRES

 

Pogovor o pozitivnem in negativnem stresu, predavanje o reakciji boj ali beg, učenje tehnik sproščanja, delo po skupinah, igranje vlog, ogled videoposnetkov.

Dijaki poznajo razliko med pozitivnim in negativnim stresom, spoznajo tehnike sproščanja za lažje spoprijemanje s stresom in osvestijo pomen dobrega komuniciranja.

 

 

SKRB ZA ZDRAVO TELO

Pogovor in razgovor o zdravem načinu življenja, pomen gibanja, ugotavljanje odnosa do hrane (motnje prehranjevanja - anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje, ortoreksija), reševanje delovnih listov.

Dijaki poznajo pomen vpliva hrane in gibanja na zdravstveno stanje človeka, zunanji izgled, psihično počutje, koncentracijo, sposobnost učenja.

 

 

PREPREČEVANJE RAKAVIH OBOLENJ

 

Predavanje o rakavih obolenjih, poudarek na preprečevanju z zdravim načinom življenja in rednim samopregledovanjem, prikaz načina samopregledovanja na modelih, praktično delo v skupinah.

Dijaki utrdijo pomen zdravega načina življenja, zavedajo se nevarnosti rakavih obolenj in se opolnomočijo za redno samopregledovanje.

 

 

 

 

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO DEFIBRILATORJA

Predavanje o anatomiji srca, teoretična razlaga temeljnih postopkov oživljanja, ogled videoposnetkov, reševanje delovnih listov in praktično oživljanje na lutki ter uporaba defibrilatorja.

Dijaki poznajo delovanje obtočil in dihal s posebnim poudarkom na oskrbi možganov s kisikom. Osvojijo osnovno znanje iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja

 

MLADOSTNIK IN DOŽIVLJANJE SPOLNOSTI

Predavanje in razgovor o pomenu spolnosti, o pomembnosti ustrezne zaščite, reševanje delovnih listov, igra vlog, delo v skupinah.

Dijaki osvestijo znanje s  področja zdrave spolnosti, zavejo se pomena preprečevanja prezgodnjih nosečnosti in spolno prenosljivih okužb. Seznanjeni so z možnostmi, kje poiskati pomoč, če jo potrebujejo.

 

ZDRAVA ZABAVA

Voden pogovor o razlikah med odvisnostjo in zasvojenostjo, predavanje o škodljivih učinkih prepovedanih drog, reševanje delovnih listov, ogled videoposnetkov, delo v skupinah.

Dijaki dobijo vzpodbudo za kritično razmišljanje in zmanjševanje tolerance do psihoaktivnih snovi., poznajo prednosti zdravega načina zabavanja.

Sledite nam na Facebooku