Individualni posveti za odrasle

Individualni posveti za odrasle, ki se izvajajo v Centru za krepitev zdravja (CKZ), so del interventnega dela Programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle, programa Skupaj za zdravje.

Namenjeni so odraslim osebam od 19. leta starosti dalje, s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni, osebam z visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni oziroma tistim z že prisotno kronično boleznijo. Prav tako so namenjene splošni populaciji, torej osebam, ki se s strokovnjaki želijo posvetovati glede ohranjanja in krepitve zdravja.

Na individualni posvet je odrasla oseba lahko usmerjena skozi naslednje vstopne poti:

  • s strani izbranega osebnega zdravnika oz. s strani diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine po opravljenem preventivnem pregledu,
  • s strani psihologa/kliničnega psihologa v zdravstveni dejavnosti,
  • s strani zdravnika specialista s sekundarne ali terciarne ravni zdravstvenega varstva (kardiolog, diabetolog, psihiater …),
  • s strani strokovnjakov iz centra za duševno zdravje odraslih (CDZO) ali
  • oseba v CKZ pride sama (samoiniciativno).

Praviloma se osebe ob vstopu v CKZ udeležijo vstopnega individualnega posveta. V primeru, da strokovnjaki iz CKZ osebe nadalje ne morejo obravnavati, le to usmerijo k dodatnim oblikam pomoči.

Kliknite za ogled kontaktov izvajalcev in delovnega časa.

Kliknite za več podrobnosti o programu Skupaj za zdravje.

Kliknite za več podrobnosti o Svitovi podpori.

Sledite nam na Facebooku