Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Vzgoja za zdravje je kombinacija izobraževalnih in vzgojnih dejavnosti, ki dosežejo, da ljudje želijo biti zdravi, vedo kako postanejo in ostanejo zdravi, naredijo vse za varovanje zdravja in si poiščejo pomoč takoj, ko jo potrebujejo (WHO, 1982).
 

Vzgoja za zdravje si prizadeva, da bi vsak posameznik, pa tudi družba, sprejel zdravje za največjo vrednoto, si izoblikoval pozitivna stališča do zdravja in jih tudi uresničeval v življenju. Znotraj zavoda je organizirana Služba vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, ki izvaja zdravstveno vzgojne aktivnosti. Proces je sestavljen iz različnih programov, ki se vsako šolsko leto posodabljajo in prilagajajo potrebam otrok in mladostnikov. Programi se izvajajo za predšolske otroke, osnovnošolce, srednješolce, otroke s posebnimi potrebami in vse ostale.

Sledite nam na Facebooku