Gibam se (prijava zaprta)

Datum: 
07.02.2023
Ura: 
15:36

Redna in pravilno dozirana telesna dejavnost je pomemben varovalni dejavnik zdravja. Ohranja in krepi zdravje ter ugodno vpliva na številne že prisotne dejavnike tveganja in že razvite bolezni. Krepi obrambne sposobnosti organizma, zmanjšuje stres in depresijo ter zmanjšuje telesno maso. Za naše zdravje je tako izrednega pomena, da se čim pogosteje vsaj zmerno intenzivno gibljemo.

Preko delavnice Gibam se pomagamo v vaše življenje vpeljati aktiven življenjski slog.

Zakaj izbrati Gibam se?

  • Pridobili boste znanja o varni in za zdravje koristni telesni dejavnosti.
  • Seznanili se boste s tveganji sedečega življenjskega sloga za vaše zdravje.
  • Spoznali boste, kako lahko s pomočjo telesne dejavnosti obvladujete svojo kronično bolezen/specifično zdravstveno stanje.
  • Pridobili boste znanja in veščine za pripravo lastnega programa telesne dejavnosti.
  • Pridobili boste znanja in veščine za varno, pravilno in samostojno izvajanje vadbe.
  • Pridobili boste znanja za ocenjevanje intenzivnosti svoje telesne dejavnosti in prepoznavanje znakov premalo ali preveč intenzivne vadbe.
  • Pridobili boste informacije in napotke o možnostih za redno telesno dejavnost v vašem okolju ter iskanju ustrezne rešitve za ohranjanje aktivnega življenjskega sloga.

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasli in starejši z opravljenim preventivnim pregledom, z dejavnikom tveganja telesne nedejavnosti ob hkratni več kot 20% ogroženosti za kronično/-e bolezen/-ni (KB) ali z že prisotno/-imi KB ali z že prisotnimi posebnimi zdravstvenimi stanji. Starejši z ugotovljeno funkcijsko manjzmožnostjo.
Časovni obseg: 14 srečanj po 60 minut.

Delavnica se bo izvedla v telovadnici Centra za krepitev zdravja ZD Ajdovščina.

Za udeležbo na delavnici je obvezna predhodna prijava po telefonu na 041 409 762 ali po e-pošti na
ckz-kineziolog (pri) zd-ajdovcina (pika) si.

Delavnice in drugi dogodki

Trenutno ni napovedanih dogodkov.

Sledite nam na Facebooku