POROČILO DRUŽINSKE OBRAVNAVE ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA LETO 2022

  • 27.07.2022
  • Družinska obravnava za zdrav življenjski slog je program, ki se v Sloveniji izvaja od leta 2019. V Zdravstvenem domu Ajdovščina ga izvaja Center za krepitev zdravja. Program je namenjen družinam, katerih otroci so na razširjenih rednih sistematskih pregledih prepoznani kot ogroženi za nastanek kroničnih bolezni, povezanih z neustreznimi prehranjevalnimi in gibalnimi navadami. Vanj se praviloma vključujejo učenci 3. in 6. razredov.

    Iz občin Ajdovščina in Vipava je spomladanski termin programa skupaj s svojimi družinami obiskovalo kar 9 tretješolcev in 8 šestošolcev. Za zgodnjo prepoznavo problema in ustrezno obravnavo je nujno usklajeno delovanje interdisciplinarnega zdravstvenovzgojnega tima. Zdravnik specialist pediater je osrednji član, ki tim vodi in usklajuje njegovo delovanje. Pri prepoznavi dejavnikov tveganja za čezmerno hranjenost mu pomagajo drugi strokovnjaki s specialnimi znanji s tega področja: dietetik, psiholog in kineziolog. Pri koordinaciji, načrtovanju in izvedbi ustreznih ukrepov se v tim vključi tudi diplomirana medicinska sestra. Program, ki vključuje 10 skupinskih srečanj, trajajočih 45-60 minut in telovadbo, pokriva vsebine, ki jih otrokom in staršem predstavijo dietetik, psiholog ter kineziolog. Z zavedanjem o pomenu interdisciplinarne obravnave je skrbno načrtovanje in oblikovanje vsakega srečanja ključno. Rdeča nit programa je učenje novih spretnosti, veščin in spreminjanje navad, ki se nato pokažejo v spremembi telesne teže, ki pa med samim programom ni posebej poudarjena. Učenje prek gibanja in skozi igro je učinkovit način predajanja informacij in motiviranja otrok omenjenih starostnih skupin, ki so izkazali aktivno skrb za zdravje in vztrajno sledili programu do zadnjega srečanja. Prav tako je aktivno sodelovanje in vključevanje vseh družinskih članov v domačem okolju in na vseh srečanjih pomembno vplivalo na uspešnost spreminjanja življenjskega sloga posameznih družin, ki so se v tem letu udeležile programa Družinska obravnava za zdrav življenjski slog.

    Naslednji termin programa se bo pričel izvajati v naslednjem koledarskem letu, razširjeni redni sistematski pregledi pa že v jesenskem času.

    Sledite nam na Facebooku