POROČILO USPEŠNOSTI PRVE DELAVNICE Z NASLOVOM: OBRAVNAVA OSEB PO DOLGOTRAJNIH POSLEDICAH COVIDA-19

 • 01.08.2022
 • V marcu 2022 je Center za krepitev zdravja ZD Ajdovščina na delavnico sprejel prve osebe z dolgotrajnimi posledicami po prebolelem COVID-19. Skupni simptomi vsem so bili mišična oslabelost, zadihanost ob telesnemu naporu, občutek tesnobe, pozabljivost, zmedenost, nespečnost, strah pred ponovno okužbo in strah pred fizično obremenitvijo. Naš cilj je bil prepoznati problematiko ljudi ter jim z ustreznimi vsebinami podati znanje za prepoznavanje in spopadanje s težavami, ki so se jim pojavile po prebolevanju bolezni.

  Delavnica je trajala 8 tednov ter bila sestavljena iz edukativnih vsebin na področju gibanja, duševnega zdravja in prehrane, vezane na problematiko dolgotrajnih posledic covida. Pred začetkom in na koncu delavnice smo z njimi opravili testiranje telesnih sposobnostih. Tekom 8. srečanj so opravili 8 telesnih vadb, kjer smo se osredotočali predvsem na pravilno tehniko dihanja in dihanje med izvajanjem vaj. Veliko poudarka je bilo tudi na vadbi za razvoj moči, kardiovaskularne vzdržljivosti, gibljivost ter sproščanju po vadbi. Udeleženci so se naučili pravilno izvedbo osnovnih gibalnih vzorcev ter pravilne telesne drže. Vadečim smo sestavili tudi program vadbe za razvoj moči, ki ga lahko samostojno izvajajo doma. 4 srečanja so bila namenjena duševnemu zdravju na področju prepoznavanja in spoprijemanja s tesnobo, izboljšanju spanca in koncentracije, na področju utrujenosti ter motenj v kognitivnem funkcioniranju in krepitvi lastnih virov moči za vsakdanje spoprijemanje s stresom. 4 srečanja so bila namenjena prehrani. Tu so spoznavali smernice zdravega načina prehranjevanja, osnove zdravega krožnika, prepoznavali lastne potrebe po posameznih prehranskih hranilih, spoznavali prehrano za krepitev imunskega sistema ter se učili pomena deklaracij na prehranskih izdelkih.

  Uvodnega razgovora se je udeležilo 8 oseb. 5 oseb je delavnico obiskovalo redno, 3 osebe pa le občasno. O uspešnosti rezultatov govorimo na podlagi začetnega in končnega testiranja ter vprašalnika petih udeležencev, ki so bili prisotni na vseh srečanjih delavnice. Povprečna starost teh udeležencev je bila 64 let. Največji napredek smo zaznali pri testu moči stegenskih mišic in mišic upogibalk komolca. Prav tako so vadeči izboljšali gibljivost zadnjih stegenskih mišic in ramenskega obroča. Nekatere osebe imajo pri posameznem testu končni rezultat enak ali malenkost slabši kot na začetku. Pri nekaterih je moč zaznati tudi izgubo telesne teže, ki hkrati z izboljšanjem razmerja obsega trebuha in telesne višine nakazuje na izgubo odvečne telesne maščobe.

  Ob zaključku smo z evalvacijskim vprašalnikom želeli pridobiti še subjektivno mnenje vsakega posameznika o vsebini delavnice in njihovem napredku. Napredek so opazili pri nespečnosti, povečani količini energije pri dnevnih opravilih in posledično zmanjšani potrebi po dnevnih počitkih, povečanju koncentracije, izboljšanju splošnega počutja, v sebi se počutijo bolj pomirjene ter imajo več motivacije za gibanje.

   

  »Odlična ekipa. Veliko znanja in pozitivne energije.« (izjava udeleženca).

   

  »Zahvaljujem se ekipi za izvajanje dejavnosti, želim si, da bi se nadaljevala.« (izjava udeleženke).

   

  Napredek lahko pripišemo spremembam na področju duševnega zdravja in prehrane, ki so pripomogle k povečanju motivacije za telesno aktivnost, ki pa je prav tako imela pomemben vpliv na izboljšanje počutja in prehranskih navad. Menimo, da je načrtno in hkratno sodelovanje multidisciplinarnega tima, sestavljenega iz fizioterapevta, kineziologa, psihologa in dietetika ter delo posameznega udeleženca izven delavnice, močno pripomoglo k tako hitremu izboljšanju rezultatov.

  Trenutno poteka že druga delavnica Obravnava oseb z dolgotrajnimi posledicami COVID-19. Več informacij glede terminov in napotitev najdete na spletni strani https://ckz.zd-ajdovscina.si/ ali preko telefona 05/93 43 171 ali elektronske pošte ckz-fizioterapevt (pri) zd-ajdovscina (pika) si.

  Sledite nam na Facebooku