Gibam se

Namen delavnice je, da se naučite izbirati ustrezno telesno dejavnost za krepitev zdravja in jo pravilno izvajati.

Vsebina delavnice:

  • Pridobitev znanja o varni in za zdravje koristni telesni dejavnosti ter seznanitev s tveganji sedečega življenjskega sloga za vaše zdravje
  • Celostno testiranje telesne pripravljenosti na začetku in na koncu delavnice in pridobitev ocene svoje telesne pripravljenosti in napredka v času delavnice
  • Spoznavanje, kako s pomočjo telesne dejavnosti obvladovati svojo kronično bolezen/specifično zdravstveno stanje
  • Postopno in po individualnem programu povečevati količino telesne dejavnosti za krepitev zdravja in gibalne navade
  • Pridobivanje znanj in veščin za pripravo svojega programa telesne dejavnosti in vadbe ter za pravilno in samostojno izvajanje vadbe
  • Pridobitev znanja za ocenjevanje intenzivnosti svoje telesne dejavnosti in prepoznavanje znakov pretirane vadbe,
  • Pridobitev informacij in napotkov o možnostih za redno telesno dejavnost v vašem okolju ter iskanje ustrezne rešitve za ohranjanje aktivnega življenjskega sloga.

Kdo se lahko udeleži delavnice: Preventivno pregledane odrasle osebe 18+ z dejavnikom tveganja telesne nedejavnosti ob hkratni več kot 20% ogroženosti za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), z že prisotno/-imi KNB ali z že prisotnimi posebnimi zdravstvenimi stanji ter osebe 65+ z ugotovljeno funkcijsko manj zmožnostjo.
Časovni obseg: 14 tedenskih srečanj v skupini (60-120 minut) ter 2 individualni svetovanji
Število udeležencev: 10
Izvajalec: dipl. fizioterapevt/dipl. kineziolog

Sledite nam na Facebooku