Gibam se

Namen delavnice je, da se naučite izbirati ustrezno telesno dejavnost za krepitev zdravja in jo pravilno izvajati.

Vsebina delavnice:

  • Pridobitev znanj o varni in za zdravje koristni telesni dejavnosti ter seznanitev s tveganji sedečega življenjskega sloga za vaše zdravje.
  • Celostno testiranje telesne pripravljenosti na začetku in na koncu delavnice in pridobitev ocene svoje telesne pripravljenosti in napredka v času delavnice.
  • Spoznavanje, kako s pomočjo telesne dejavnosti obvladovati svojo kronično bolezen/specifično zdravstveno stanje.
  • Postopno in individualizirano povečevanje količine telesne dejavnosti za krepitev zdravja.
  • Pridobivanje znanj in veščin za pripravo lastnega programa telesne dejavnosti in vadbe ter znanj za samostojno in varno izvajanje vadbe.
  • Pridobitev znanj za ocenjevanje intenzivnosti svoje telesne dejavnosti in prepoznavanje znakov pretirane vadbe.
  • Pridobitev informacij in napotkov o možnostih za redno telesno dejavnost v vašem okolju ter iskanje ustrezne rešitve za ohranjanje aktivnega življenjskega sloga.

Kdo se lahko udeleži delavnice: Preventivno pregledane odrasle osebe 18+ z dejavnikom tveganja telesne nedejavnosti ob hkratni več kot 20% ogroženosti za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), z že prisotno/-imi KNB ali z že prisotnimi posebnimi zdravstvenimi stanji ter osebe 65+ z ugotovljeno funkcijsko manj zmožnostjo.

Časovni obseg: 14 tedenskih srečanj v skupini (60-120 minut) ter 2 individualni svetovanji

Število udeležencev: 10

Izvajalec: dipl. fizioterapevt in dipl. kineziolog

Sledite nam na Facebooku