Programi za starše

Vsebine:

 • Predavanje v šoli za bodoče starše
 • Preprečevanje ortodontskih anomalij in bolezni zob ter obzobnih tkiv(za starše predšolskih otrok)
 • Skrb za za zdravje otroških zob (za starše šolarjev)

BODOČI STARŠI

VSEBINA

DEJAVNOST

CILJI

SKRB ZA ZDRAVO PREHRANO IN ZDRAVJE ZOB V NOSEČNOSTI IN PRVIH LETIH OTROKOVEGA ŽIVLJENJA

 • Predavanje ob projekciji
 • Demonstracija
 • Pogovor

Bodoči starši spoznajo, kako pomembna je skrb za zobe že v nosečnosti,spoznajo mlečne zobe in težave pri izraščanju, pomen mlečnih zob, stalne zobe, imena stalnih zob, zgradbo zoba, naloge zob, bolezni zob (karies) in obzobnih tkiv ter ortodontske anomalije.

Bodoči starši spoznajo razvade in njihove posledice.

Bodoči starši spoznajo redno in pravilno umivanje zob, zdravo prehrano, pomen dojenja za zdravje zob, omejevanje sladkarij, zdrave pijače, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku, pomen fluoridov in prvo pomoč pri poškodbah zob.

 

STARŠI PREDŠOLSKIH OTROK

VSEBINA

DEJAVNOST

CILJI

PREPREČEVANJE ORTODOTSKIH ANOMALIJ IN BOLEZNI ZOB TER OBZOBNIH TKIV

Predavanje za starše novincev , eno šolsko uro

( ob prvem srečanju  z vzgojiteljico ali po dogovoru)

 • Predavanje ob projekciji
 • Demonstracija
 • Pogovor

Starši spoznajo naloge zob, mlečne in stalne zobe, menjavanje zob, bolezni zob in obzobnih tkiv ter ortodontske anomalije. Spoznajo pomen dojenja, pravilnega pitja, dobrega žvečenja , dihanja na nos in preprečevanja razvad. Spoznajo tudi pravilne pripomočke za ustno higienio, pravilno tehniko čiščenja zob, pomen fluoridov, zdrave prehrane in pomen rednega obiskovanja zobozdravnika. Starši spoznajo tudi pravilno prvo pomoč pri poškodbi zob.

Motivacija staršev, da bi razmisljali o svojem odnosu, do ustnega zdravja, ter o motivaciji in pomoči otroku glede ustnega zdravja.

Starši spoznajo  vzgojo otrok  za pravilno ustno higieno(primeri dobre prakse).

Starši spoznajo službo zobozdravstvene vzgoje in preventive v Zdravstvenem domu Ajdovščina. Seznanitev z individualno zobozdravstveno  vzgojo v kabinetu za ustno higieno.

STARŠI ŠOLARJEV

VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE ŠOLARJEV

Za starše (najbolj primeren čas v začetku šolskega leta ob roditeljskem sestanku)

 • predavanje in demonstracija
 • pogovor

Starši spoznajo mlečne in stalne zobe, menjavanje zob, naloge zob,zgradbo zoba, bolezni zob in obzobnih tkiv ter ortodontske anomalije, pravilne pripomočke za ustno higieno, pravilno ustno higieno, prehrano za zdravje zob in pomen žvečenja, pomen dihanja na nos, pomen fluoridov, pomen rednega obiskovanja zobozdravnika ali ortodonta.

Motivacija staršev, da bi razmišljali o svojem odnosu do ustnega zdravja, o pomenu motivacije in spodbude ter pomoči svojemu otroku glede ustnega zdravja.

Starši spoznajo pripomočke za vzgojo otrok za  pravilno ustno higieno.

Starši spoznajo namen, način  in potek Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani.

Starši spoznajo službo zobozdravstvene vzgoje in preventive v Zdravstvenem domu Ajdovščina. Seznanitev z individualno zobozdravstveno  vzgojo v kabinetu za ustno higieno.

 

Sledite nam na Facebooku